Bagaimana saya dapat mengakses literatur-literatur Syiah?

Anda dapat menjumpai mayoritas buku-buku hadis dan fikih Syiah pada software-software yang memang sengaja disediakan untuk hal ini.

Anda dapat mengakses dan menyediakan kitab-kitab yang Anda inginkan baik melalui internet milik Markaz Komputer Ulum-e Islami (Nur) yang menyedikan pelbagai software program[1] atau dengan merujuk pada site-site yang menyediakan teks-teks kitab seperti ini dan mengunduh kitab-kitab tersebut

Catatan kaki
[1]. Situs Representasi Yayasan Komputer Nur Bidang Luar Negeri

© 2024 Tanya Islam. All Rights Reserved.